facebook wide icon 1053a840 1471024668 Montenegro 1471024675 United Kingdom
 Pelinovo Cruising - Krstarenje Skadarskim jezerom 

Istorija i tradicija

Crnogorski dio jezera sa priobaljem je proglašen Nacionalnim parkom 1983. godine.

Skadarsko jezero

Prve etničke grupacije na pitomom i plodnom prostoru Skadarskog jezera vezuju se za gvozdeno doba i ilirsko pleme Labeate, po kojima je Jezero dobilo ime Lakus Labeatis. Sjedište velike ilirske države, po pretpostavkama arheologa najvjerovatnije je bilo u zoni Skadarskog jezera, u arealu sela Mataguža, u kojem je značajnu ulogu imala labeatska civilizacija od IV do I vijeka p.n.e.

Od sredine II vijeka p.n.e. Ilirima su ovladali Rimljani, koji za vrijeme svoje vlasti na ovom prostoru grade brojna naselja i kvalitetnu infrastrukturu. Od početka VII vijeka, oblast Skadarskog jezera naseljavaju slovenska plemena.

Basen Skadarskog jezera bio je centar Dukljansko-zetske države, što potvrđuju i ovdašnje vladarske prijestonice - Duklja, Krajina, Papratna, Skadar, Žabljak.

U doba Vojislavljevića od IX do XII vijeka Zeta se izborila za državnu i crkvenu nezavisnost. Sa vladavinom Nemanjića od XII - XIV vijeka, katolička tradicija počinje da ustupa mjesto pravoslavlju.

Oko 1360. godine javlja se nova dinastija Balšići, koji će Zetu odvojiti od centralne srpske vlasti, osamostalti je i proširiti  teritorijalno. Početkom XV vijeke na prostoru Gornje Zete gospodari Crnojevići stvaraju novu državu koja se sve češće naziva Crna Gora. Početkom XVI vijeka, padom Crnojevića, Crna Gora je pripojena Skadarskom sandžakatu.

U XVI i XVII vijeku, u periodu vladika iz raznih plemena, i narednom dvjestagodišnjem usponu Crne Gore pod dinastijom Petrović-Njegoš, Skadarsko jezero će biti stalno poprište između Crnogoraca i Turaka. Berlinskim ugovorom 1878. godine Crna Gora dobija polovinu Jezera. U želji da zagospodare cijelom njegovom teritorijom, Crnogorci 1912/14. godine osvajaju staru zetsku prijestonicu Skadar, koji je posredovanjem velikih sila dodijeljen Albaniji.

O ratnim okršajima iz Drugog svjetskog rata, na širem prostoru Jezera svjedoče brojni spomenici i spomen obilježja borcima i rodoljubima ovog kraja.


Mjesta / Lokacije

Virpazar
VirpazarNajveće naseljeno mjesto na jezeru, administrativni i turistički centar.
Rijeka Crnojevica
Rijeka CrnojevicaIstorijsko mjesto u podnožju Oboda, u predivnom ambijentu.
Karuc
KarucMalo ribarsko naselje iznad koga dominira zimovnik Svetog Petra Cetinjskog.
Pavlova strana
Pavlova stranaVidikovac sa najljepšim pogledom na jezero i njegove fantastične rukavce.
Željeznički most
Željeznički mostMost i nasip preko jezera spajaju Vranjinu - najveće ostrvo - sa kopnom.
Vranjina
VranjinaJedno od najstarijih ribarskih sela na jezeru, poznato kao “Mala Venecija”.
LOGO233