facebook wide icon 1053a840 1471024668 Montenegro 1471024675 United Kingdom
 Pelinovo Cruising - Krstarenje Skadarskim jezerom 

Skadarsko jezero

Na obali jezera nalazi se mali gradić - Rijeka Crnojevića.

O jezeru

Skadarsko jezero je najveće jezero u Crnoj Gori i na Balkanskom poluostrvu, površine 369,7 km² (od toga Crnoj Gori pripada 221,8, a Albaniji 147,9 km²)[1] . Dužina mu je od Vranjine do Skadra 40 kilometara, a širina na nekijem mjestima 14 kilometara. Dubina od 4 do 6 metara, a sve dalje što se ide ka zapadnome brijegu još je veća. Prema godišnjim dobima mijenja veličinu, a vode prima iz mnogo rijeka. Otiče rijekom Bojanom u Jadransko more.

Jezero je puno ostrva i poluostrva na kojima se nalaze tragovi istorije i vrijedna kulturna baština: Žabljak (15. v.) - prijestonica nekadašnje Zete, Lesendro - tvrđava na stijeni usred jezera, tvrđava Grmožur. Bistra voda i očuvani ambijent omogućili su razvoj izuzetno bogatog eko-sistema. Ovo je jedino stanište pelikana na jugu Evrope.

Na obali jezera nalazi se mali gradić - Rijeka Crnojevića. U blizini su ostaci grada Oboda gdje je bila smještena štamparija u kojoj je 1494. godine štampana prva knjiga u ovom dijelu Evrope Oktoih.

FU29XqB.jpg

Osnovne informacije

Površina: 40.000ha
Dužina obale: 168 km
Nadmorska visina: 5 mnv
Dubina: Prosječna dubina je 5 m
Položaj: Jugoistok Zetsko-skadarske kotline

Klima: Submediteranska, sa blagim i kišnim zimama (najniža mjesečna prosječna temperatura vode u januaru je 7,3°C).
Ljeta su sušna i vruća sa maksimalnom temperaturom vazduha iznad 40°C i temperaturom vode iznad 27°C. Prosječna temperatura vazduha je 14,9°C.

U jezero se ulivaju tri velike rijeke: Crmnica, Rijeka Crnojevića i Morača.

Posebne zone zaštite (specijalni rezervati prirode): Pančeva oka i Manastirska tapija

Karakteristika: Vlažna (močvarna) staništa

Mjesta / Lokacije

Virpazar
VirpazarNajveće naseljeno mjesto na jezeru, administrativni i turistički centar.
Rijeka Crnojevica
Rijeka CrnojevicaIstorijsko mjesto u podnožju Oboda, u predivnom ambijentu.
Karuc
KarucMalo ribarsko naselje iznad koga dominira zimovnik Svetog Petra Cetinjskog.
Pavlova strana
Pavlova stranaVidikovac sa najljepšim pogledom na jezero i njegove fantastične rukavce.
Željeznički most
Željeznički mostMost i nasip preko jezera spajaju Vranjinu - najveće ostrvo - sa kopnom.
Vranjina
VranjinaJedno od najstarijih ribarskih sela na jezeru, poznato kao “Mala Venecija”.
LOGO233